Advies en ondersteuning

In de huidige arbeidsomgeving waar veranderingen elkaar steeds sneller

lijken op te volgen, wordt vaker een beroep gedaan op flexibiliteit, aanpassing en vernieuwing van medewerkers. Het is daarbij noodzakelijk dat de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers steeds nauw aansluiten op de ontwikkelingen

van een organisatie.

 

Ik adviseer en ondersteun organisaties bij het mobiliseren en ontplooien van medewerkers in relatie tot organisatie-ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Advisering en ondersteuning met betrekking tot ontwikkeling en implementatie van beleid ( zowel op strategisch, tactisch en operationeel gebied).
  • Projectmanagement bij verandertrajecten.
  • Advisering en ondersteuning bij het tot stand brengen van het gewenste werkklimaat waarbinnen medewerkers zich mogen c.q. dienen te ontwikkelen.
  • Het doen van onderzoek naar het functioneren van ( onderdelen) van de organisatie en geven van gerichte adviezen ter verbetering.

  • Coaching van management en medewerkers bij hun (persoonlijke) ontwikkeling. Dit zowel individueel als in teamverband.

  • Ondersteuning bij het scheppen van een werksituatie waarbij (dreigende) conflicten door de medewerkers zelf vroegtijdig worden gesignaleerd en hanteerbaar gemaakt (conflicthantering).