Over mezelf

Na mijn studie gezondheids- wetenschappen heb ik als beleidsfunctionaris, ruime ervaring opgedaan binnen de

gezondheidszorg. Deze ervaring betreft zowel beleidsontwikkeling als beleidsimplementatie op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau binnen de diverse beleidsterreinen (ziekenhuizen, verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg). Als mediator begeleid ik ook conflicten in andere branches zoals onderwijs, MKB en zakelijke dienstverlening.

 

Rode draad bij mijn manier van werken is het tot stand brengen van zelfinzicht en het aanreiken van middelen om zelf actief aan de slag te gaan. Deskundig, betrokken en met respect voor individu en organisatie. Ik bied organisaties concrete handvatten om het beste uit het menselijk kapitaal te halen en een proces op gang te brengen dat recht doet aan de unieke kwaliteiten en passies van de medewerker. Tijdens mijn mediations bied ik partijen handvatten om het gesprek weer op gang te krijgen en samen nieuwe wegen te vinden.

 

Als SRM-geregistreerd mediator werk ik volgens het Reglement en gedragsregels van de Stichting Register Mediator.