Mediation

Conflicten komen in allerlei situaties voor en gelukkig worden veel conflicten onderling opgelost. Helaas komt het ook voor dat problemen tussen mensen (dreigen) te escaleren waardoor ze vast komen te zitten in een conflict en er samen niet meer uit komen. Soms zien mensen geen andere mogelijkheid meer dan het probleem voor te leggen aan de rechter. Ik bied u ook een andere mogelijkheid: mediation.

 

 

 

Mediation is het gezamelijk oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale,  vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Als mediator help ik partijen om zelf een gezamelijke oplossing te bereiken. Ik breng de vastgelopen communicatie weer op gang en stimuleer de betrokkenen tot overleg. De betrokkenen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet.

 

 

Uitgangspunten

Bij mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Niemand kan worden gedwongen om aan een mediationproces mee te doen. Partijen moeten zich willen inspannen om tot een oplossing te komen. Daarnaast verbinden alle betrokkenen zich vooraf aan geheimhouding.

 

 

Doelgroep

En ieder die een conflict ervaart met een ander. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld arbeidsconflicten of

samenwerkingsconflicten.