Vitaliteitstraject

'verzilver je goud'

 

Binnen het vitaliteitstraject 'verzilver je goud' gaan uitvoerende medewerkers binnen de zorgsector vanaf circa 45 jaar aan de slag met hun loopbaan tot aan hun pensioen. Dit met als doel gemotiveerd te blijven, afgestemd op en met inzet van de eigen talenten en mogelijkheden.

 

De uitdaging

Binnen zorgorganisaties groeit de groep 45+ medewerkers gestaag, dit in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Organisaties binnen de zorgsector staan voor de uitdaging om het werken, juist voor deze groep, aantrekkelijk te houden. Er dient juist voor deze medewerkers die op een cruciale leeftijd en fase zijn aangekomen in hun carrière, een nieuw perspectief te ontstaan waardoor betrokkene met plezier, elan en meerwaarde blijft functioneren.

 

Resultaat

Dit traject leidt tot medewerkers die proactief zijn en zelf de regie en verantwoordelijkheid nemen over hun toekomst, inzicht hebben in actuele thema's, kwaliteiten en ervaringen inzetbaar maken voor en vertalen naar de eigen werksituatie. Na afloop van het traject hebben zij een reëel werkperspectief voor de komende jaren op basis van een concreet werkgerelateerd perspectiefplan.

 

Voor wie?

Het vitaliteitstraject is specifiek ontwikkeld voor uitvoerende medewerkers in de zorg in de leeftijd van 45 jaar en ouder. Het traject richt zich op medewerkers die op zoek zijn naar een toekomstperspectief in hun eigen loopbaan. Dit in eerste instantie binnen de eigen organisatie, in de huidige functie of werkgebied. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld voor medewerkers die reeds zijn vastgelopen in hun werk of in een burn-out situatie verkeren.

 

Aanbieders

'Verzilver je goud' is een product dat in samenwerking met verschillende, nauw bij de zorg partijen tot stand is gekomen. Themis loopbaancoaching, Marion van der Aa Mediation & Advies, en Creatum Partners in ontwikkeling.

 

Informatie

Voor meer informatie over het vitaliteitstraject kunt u contact met mij opnemen. Of ga naar www.verzilverjegoud.nl